Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Gereksiz Sözcük Kullanılması


Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozuk-uğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulun-:.:unu anlamak için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozul­ma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir.

Örneğin;


"Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar ağlamaz."


cümlesinde "eleştirip" sözcüğünün verdiği anlamla "tenkit etmek" sözcüğünün verdiği anlam aynıdır.

Öyleyse bu cümlede "eleştirip" sözü gereksizdir. Cümleden çıkarılmalıdır.


"İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı."


"Bilgili insanlardan yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz."


cümlelerinde altı çizili sözcükler gereksizdir.


ÖRNEK - 1

Geçenlerde bir gazete "saygı ve hürmet" diye yazmış. Nurettin Artam alay ediyordu. Elbette alay edilecek şey, kullandıkları sözlerin anlamını düşünmeyenler ge­lişigüzel kullanıyorlar birtakım sözleri; onlarda anlam dışı bir güzellik bulunduğunu sanıyorlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, paragrafta yakı­nılan yanlışa benzer bir yanlış yapılmıştır?

A) Onun bu konudaki görüş ve düşünüşünü hiç doğ­ru bulmadım.

B) Bence arkadaşınız görev ve sorumluluk yüklen­mek için çok genç.

C) Onun, meslektaşları arasında, bu derece sayılıp sevildiğini bilmiyordum.

D) Çocukları sağlıklı ve sıhhatli yetiştirmek için bes­lenmelerine önem vermeliyiz.

E) Dost ve arkadaşları ile ara sıra bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyardı.

(1981 - ÖYS)

ÇÖZÜM

Parçada sözü edilen yanlış "saygı" ve "hürmet" gibi, iki eş anlamlı sözcüğü aynı cümlede kullanmaktır. Se­çeneklere baktığımızda D'deki "sağlıklı" ve "sıhhatli" sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu görürüz. A'daki "görüş ve düşünüş" birbirine yakındır; ancak "görüş" bir konu hakkında savunulan düşüncedir, "düşünüş" ise bir düşünme şeklidir. B'deki "görev ve sorumluluk" sözcükleri de yakındır. Ancak "görev" başkası tarafın­dan verilir, sorumluluk duygusu ise insanın içindedir.

Cevap D


Bazı cümlelerde ise eklendiği sözcüğe ya da söz öbeğine aynı anlamı kazandıran edatlar an­latım bozukluğu oluşturur.

Örneğin;

"Yalnız gitmekten korkmuş, annesiyle birlikte git­miş."

cümlesinde "annesiyle" sözündeki "ile" edatı zaten "birlikte" anlamı veriyor. Bir de "birlikte" sözüne gerek yoktur.


ÖRNEK 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber versey­din bari.

B) O anda, dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı; ama yanında kimse yoktu.

C) Bu karara varmadan önce, onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi.

D) Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor; oysa o, çok yetenekli bir sanatçı.

E) Beğendiğimiz o evi satın aldık; ancak oraya önü­müzdeki yıl taşınabileceğiz.

(2006 - ÖSS)

ÇÖZÜM

A'daki cümlede gereksiz söz kullanılması anlatım bo­zukluğuna yol açmıştır. Bu cümlede geçen "hiç olmaz­sa" deyimi, "bari" anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki söz aynı anlama gelmektedir. Aynı anlama gelen sözler bir arada kullanıldığı için bu cümlede bir anlatım bozuklu­ğu vardır.

Cevap A


Bir cümlenin anlam; içinde bulunan başka bir kullanımına girer. Cümlede böyle bir sözcük varsa, o cümle de anlatım bakımından bozuktur.

Örneğin,

"Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok, sağır değilim."

cümlesinde "bağırmak" zaten yüksek sesle konuşmak anlamındadır. Öyleyse bu sözün anlamı içinde bulu­nan "yüksek sesle" sözüne gerek yoktur.


ÖRNEK 3

Yazar, bu özü birtakım ilkelerden hazır formüllerden yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.

Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?

A) bu, yeniden B) ilkelerden – somut C) birtakım – değil D) yazar – gerçeklerden E) hazır - yaşanmış

(1983 –ÖSS)

ÇÖZÜM

Cümlede bir sözün anlamı içinde bulunan başka : sözü kullanmak, gereksiz sözcük kullanımına g Cümlede de buna benzer sözler vardır. Örneğin "formül" zaten hazır hale gelmiş sembollerdir. Öyleyse "hazır" demeye gerek yok. "Deneyim" belli yaşantılardan sonra edinilen durumdur. Dolayısıyla "yaşanmış" sözü de gereksizdir. Bunlar cümleden atılabilir.

Cevaz E

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Resimleri

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Sunumları

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Videoları

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Doğan Anlatım Bozuklukları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin